فهرست اصلی

دیدنی ها

مراکز ترک اعتیاد استان بوشهر

مراکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی

بوشهر

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد
تلفن: 0771-3538662     
خ امام ـ روبروی دانشگاه محمدرسول ا... ـ خ فرعی فاطمیه

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد امید
تلفن: 0771-5553028     
بوشهر ـ خ امام (ره) ـ ساختمان پزشكان طوس

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد(DIC)
تلفن: 0771-2524330     
بوشهر ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ توحید ـ روبروی اداره برق عسلویه ـ مركز DIC تولدی دوباره

دشتستان

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد توانگر
تلفن: 077342-47185     
دشتستان ـ برازجان ـ خ شهید چمران ـ جنب عكاسی موجی

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد راه نو
تلفن: 077342-30300     
دشستان ـ برازجان ـ خ بیمارستان ـ خ 17 شهریور

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد سلامت‌گستر
تلفن: 077342-42481     
دشتستان ـ برازجان ـ خ بیمارستان _ ساختمان نوید

خورموج

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد نجات
تلفن: 0772622-2976     
خورموج ـ خ شهید بهشتی ـ كوچه شهید هنری

دیر

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد مهر
تلفن: 0772822-6358     
دیر ـ خ شهیدبهشتی ـ روبروی بانك ملی

تنگستان

مركز درمان و بازتوانی اعتیاد نوید
تلفن: 0772522-4138     
تنگستان _ اهرم _ خ اصلی _ جنب داروخانه دكتر زارع

بخش خانواده و زندگی


مراکز ترک اعتیاد استان بوشهر
برچسب ها :مراکز  ترک  اعتیاد  ان  بوشهر 

مطالب مرتبط