فهرست اصلی

دیدنی ها

عزاداری عاشورا در تهران128k

56k

href="" ba hozore emam-28k.wmv">28k

نمایش فیلم

واحد مركزی خبر

لازم به توضیح است عزیزانی كه مایلند فیلم را در كیفیت مطلوب مشاهده كنند،از سرعت128k و عزیزانی كه مایلند فیلم را در مدت زمان كوتاه تری load نمایند از سرعت28kاستفاده نمایند.

عزاداری عاشورا در تهران
برچسب ها :عزاداری  عاشورا  تهران 

مطالب مرتبط